JADWAL KULIAH DAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
                 
SEMESTER 2              
NO KODE MATA KULIAH SKS KELAS HARI JAM RUANG  DOSEN
100 IKM-364 TELAAH MATEMATIKA SLTP 3 A Kamis 3-5 D.204 Suhartono, S.Pd, M.Pd
52 IKM-605 ANALISA VEKTOR 2 A Senin 1-2 D.204 Amalia Chamidah, S.Pd, M.Pd
101 IKO-403 STRATEGI PEMBELJRAN MAT 2 A Rabu 5-6 D.204 Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd
34 IKO-203 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 2 A Selasa 1-2 D.204 Meilantifa, S.Pd, M.Pd
45 IKM-416 KALKULUS II 3 A Senin 3-5 D.204 Dr. H. Fatkul Anam, M.Si
109 IKM-401 STATISTIKA TERAPAN 2 A Rabu 3-4 D.204 Suhartono, S.Pd, M.Pd
98 IKM-612 PEMODELAN MATEMATIKA 2 A Rabu 1-2 D.204 Endrayana Putut, S.Si, M.Si
99 IKM-314 GEOMETRI ANALITIK DATAR 2 A Kamis 1-2 D.204 Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd
103 IKM-248 DASAR-DASAR KOMPUTER 2 A senin 6-7 D.204 Endrayana Putut, S.Si, M.Si
93 IKM-362 MATEMATIKA KEJURUAN 2 A Selasa 3-4 D.204 Meilantifa, S.Pd, M.Pd
                 
SEMESTER 4              
NO KODE MATA KULIAH SKS KELAS HARI JAM RUANG  DOSEN
64 IKM-843 TEORI GRAPH 2 A Rabu 7-8 D.210 Suhartono, S.Pd, M.Pd
108 IKM-401 RANC. PEMB. MATEMATIKA 2 A selasa 4-5 D.210 Dra. Anik Kirana, M.Pd
19 IKM-506 ANALISIS VAR KOMPLEKS 3 A Rabu 4-6 D.210 Endrayana Putut, S.Si, M.Si
23 IKM-538 STATISTIK MATEMATIKA I 3 A Senin 1-3 D.210 Endrayana Putut, S.Si, M.Si
30 IKM-743 TOPOLOGI 3 A Kamis 4-6 D.210 Meilantifa, S.Pd, M.Pd
54 IKM-607 ALJABAR ABSTRAK II 3 A Rabu 1-3 D.210 Amalia Chamidah, S.Pd, M.Pd
86 IKM-434 PERSAMAAN DIF BIASA 3 A Senin 6-8 D.210 Hery Setyawan, M.Pd
110 IKM-402 TRIGONOMETRI 2 A Kamis 1-2 D.210 Suhartono, S.Pd, M.Pd
80 IKM-726 METODOLOGI PENELITIAN MAT. 3 A Selasa 1-3 D.210 Dr. H. Fatkul Anam, M.Pd
                 
SEMESTER 6              
NO KODE MATA KULIAH SKS KELAS HARI JAM RUANG  DOSEN
141 IKM-405 MATEMATIKA EKONOMI 2 A Rabu 7-8 D.205 Amalia Chamidah, S.Pd, M.Pd
120 IKM-613 MANAJEMEN PEMB MAT 2 A Rabu 5-6 D.205 Dra. Anik Kirana, M.Pd
31 IKM-826 METODE NUMERIK 3 A Kamis 4-6 D.205 Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd
35 IKO204 KEWIRAUSAHAAN 2 A senin 3-4 D.205 Amalia Chamidah, S.Pd, M.Pd
119 IKM-609 SIMULASI KEGURUAN 2 A Rabu 3-4 LAB Dra. Anik Kirana, M.Pd
79 IKM-640 MEDIA PEMB. MATEMATIKA 3 A Kamis 1-3 D.205 Meilantifa, S.Pd, M.Pd
81 IKM-641 UJIAN KOMPREHENSIF 0 A Selasa 7-8 D.205 Suhartono, S.Pd, M.Pd
131 UNO-102 PEND AGAMA ISLAM 2 A Jumat 1-2 D.205 Tim MKU
132 UNO-103 PEND. AGAMA KRISTEN  2 A Jumat 1-2 D.205 Tim MKU
133 UNO-104 PEND. AGAMA KATHOLIK 2 A Jumat 1-2 D.205 Tim MKU
134 UNO-105 PEND. AGAMA HINDU 2 A Jumat 1-2 D.205 Tim MKU
135 UNO-106 PEND. AGAMA BUDHA 2 A Jumat 1-2 D.205 Tim MKU
36 UNO-201 PEND.KEWARGANEGARAAN 2 A Jumat 3-4 D.205 Tim MKU
127 UNO-613 KKN 2 A Jumat 7-8 D.205 Tim MKU
                 
SEMESTER 8              
NO KODE MATA KULIAH SKS KELAS HARI JAM RUANG  DOSEN
62 IKM-836 SKRIPSI 6 A Kamis 9-14 D.210 Suhartono, S.Pd, M.Pd
                 
                 
  Ket. Jam :            
  1=08.00 9  =14.40       Surabaya, 19 FEBRUARI 2024
  2=08.50 10=15.30       Ketua Jurusan Pendidikan Matematika,
  3=09.40 11=16.20            
  4=10.30 12=17.10         TTD.  
  5=11.20 13=18.00            
  6=12.10 14=18.50            
  7=13.00 15=19.40       Suhartono, S.Pd., M.Pd
  8=13.50 16=20.30